Register   


bollywood

Advertisement
Cast: Asif Ali, Aju Varghese, Rahman, Babu Antony, Sreejith Ravi, Sandra Thomas, Sabrine Baker, Mridul Nair, Ravindran, Samatha Agarwal

Director: Vinay Govind

Producer: Siby Thottupuram, Joby Mundamattom

Production House: Pachamanga Creations

Music: Rahul Raj

Background Music: Rahul Raj

Lyrics: Rafeeque Ahmed

Screenplay: Joseph Kurian, Vivek Ranjit, Vinay Govind

Story/Writer: Joseph Kurian, Vivek Ranjit, Vinay Govind


You might also likeAdvertisement


Advertisement