Marathi Movie Directory


Chabuk (2022)
Feature Film   
Director: Kalpesh V Bhandarkar
Lead Cast: Sameer Dharmadhikari, Smita Shewale, Advait Vaidya

Pondicherry (2022)
Feature Film   
Director: Sachin Kundalkar
Lead Cast: Vaibhav Tatwawaadi, Sai Tamhankar, Amruta Khanvilkar

Luck Down Be Positive (2022)
Feature Film   
Director: Santosh Ramdas Manjrekar
Lead Cast: Ankush Chaudhari, Prajakta Mali, Abhilasha Patil

Jhatka (2022)
Feature Film   
Director: Ajinkya Upasani
Lead Cast: Gaurav Upasani, Purnima Dey, Adhish Paigude

143 (2022)
Feature Film   
Director: Yogesh Bhosale
Lead Cast: Yogesh Bhosale, Sheetal Ahirrao, Vrushabh Shah

Ek Number Super (2022)
Feature Film   
Director: Milind Zumber Kavde
Lead Cast: Akshata Padgaonkar, Ayali Ghiya, Pranali Dhaware

Raudra (2022)
Feature Film   
Director: Ravindra Shivaji
Lead Cast: Rahul Patil, Urmila Jagtap, Amit Padvankar

Mee Vasantrao (2022)
Feature Film   

Me Vasantrao (2022)
Feature Film   
Director: Nipun Dharmadhikari
Lead Cast: Rahul Deshpande, Amey Wagh, Anita Date

Aashray (2022)
Feature Film   
Director: Ramesh Nanavare
Lead Cast: Amey Barve, Shweta Pagar, Deepali Kulkarni

Rivanawayali (2022)
Feature Film   
Director: Dinesh Kadam
Lead Cast: Akshayaa, Shashank Shende, Devika Daftardar

Vishu (2022)
Feature Film   
Director: Mayur Madhukar Shinde
Lead Cast: Gashmeer Mahajani, Aetashaa Sansgiri

Sher Shivraj (2022)
Feature Film   
Director: Digpal Lanjekar
Lead Cast: Chinmay Mandlekar, Mrinal Kulkarni, Ajay Purkar

Chandramukhi (2022)
Feature Film   
Director: Prasad Oak
Lead Cast: Aadinath Kothare, Amruta Khanvilkar, Mohan Agashe

Bhonga (2022)
Feature Film   
Director: Shivaji Lotan Patil
Lead Cast: Kapil Gudsurkar, Aakash Gharat, Amol Kagne

Dil Dimag Aur Batti (2022)
Feature Film   
Director: Hrishkesh Gupte
Lead Cast: Anand Ingalea, Sonali Kulkarni, Dilip Prabhavalkar

Tarafa (2022)
Feature Film   
Director: Subodh Pawar
Lead Cast: Pankaj Khamkar, Ashwini Kasar, Milind Dastane

Gulhar (2022)
Feature Film   
Director: Ramesh Sahebrav Chaudhari
Lead Cast: Kishore Chougule, Shivani Baokar, Bhargavi Chirmuley

Avirat (2022)
Feature Film   
Director: Milind Matre
Lead Cast: Shubham Holkar, Sandesh Patil, Vasanti Pawar

Lagan (2022)
Feature Film   
Director: Arjun Gujar
Lead Cast: Sujit Choure, Shweta Kale, Anil Nagarkar


NEXT  

MOST RECENT

English Movie Directory   Hindi Movie Directory   Malayalam Movie Directory   Tamil Movie Directory   Telugu Movie Directory   Kannada Movie Directory   Bengali Movie Directory