Minar Cinema: Kolkata

136/2, Bidhan Sarani, Shyam Bazar, Sovabazar Hati Bagan WB 700004