Burma Cast & Crew


Cast: Micheal Thangadurai, Reshmi Menon, Atul Kulkarni, Sampath, Karthik Sabesh, Madhu Raghuram
Director: Dharanidharan
Producer: Sudharshan Vembutty
Music Director: Sudharshan M Kumar
Song Lyricist: Kabilan
Sound Designer: Vishnu Govind
Cinematographer: Yuva
Editor: Vivek Harshan