Veembu Cast & Crew


Cast: Sujeesh v.v, Rajalakshmi v.v, Shanavas sharaf, Rajeev kumar.v, Musthafa, Shilpa chandran, Ashley m chacko
Director: Vivian Radhakrishnan
Producer: Rajesh Mohan M
Production Company: R SAR productions
Music Director: Jishnu dev
Song Lyricists: Jishnu a unni, Vivian Radhakrishnan
Sound Designer: Prasanth P Menon
Cinematographer: Vishnu vijayarajan
Editor: Vivian Radhakrishnan
Art Designers: Maj ramesh, Akshay shanker