Lek Asavi Tar Ashi Marathi Movie

Feature Film | 2024 | UA | Drama, Family

Lek Asavi Tar Ashi is a 2024 Indian movie directed by Vijay Kondke starring Gargi Datar, Yatin Karyekar, Shubhangi Gokhale and Kamlesh Sawant. The feature film is produced by Vijay Kondke and the music composed by Manohar Golambre.Release Info:
April 26 2024 (India)   
Language: Marathi
Director: Vijay Kondke
Cast: Gargi Datar, Yatin Karyekar, Shubhangi Gokhale, Kamlesh Sawant, Surekha Kudachi, Onkar Bhojane, Prajakta Hanamghar, Abhijeet Chavan
VIDEOS:
Trailer
Cast & Crew Details:
Gargi Datar
Yatin Karyekar
Shubhangi Gokhale
Kamlesh Sawant
Surekha Kudachi
Onkar Bhojane
Prajakta Hanamghar
Abhijeet Chavan

Director: Vijay Kondke
Producer: Vijay Kondke
Music Director: Manohar Golambre
Cinematographer: Aniket Karanjkar
Editor: Subodh Narkar