PVR Vaishnavi Sapphire Mall

9/36, Tumkur Main Rd, Yeshwanthpur Industrial Area, Phase 1 Yeshwanthpur KA 560022
Phone: