P. Ravi Shankar Movies


Kotigobba 3 (Kannada) - 2021
Feature Film   
Actor

Kurukshetra (Kannada) - 2018
Feature Film   
Actor

Rajaratha (Kannada) - 2018
Feature Film   
Actor

Rajaratham (Telugu) - 2018
Feature Film   
Actor

III (Kannada) - 2018
Feature Film   
Actor

Anjaniputra (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Upendra Matte Baa (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

College Kumar (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Bharjari (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Rajvishnu (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Dhairyam (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Dandupalya 2 (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Tiger (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Hebbuli (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Mukunda Murari (Kannada) - 2016
Feature Film   
Actor

Dodmane Huduga (Kannada) - 2016
Feature Film   
Actor

Mungaru Male 2 (Kannada) - 2016
Feature Film   
Actor

Crazy Boy (Kannada) - 2016
Feature Film   
Actor

Jigarthanda (Kannada) - 2016
Feature Film   
Actor

Jaggu Dada (Kannada) - 2016
Feature Film   
Actor

Masterpiece (Kannada) - 2015
Feature Film   
Actor

Shivam (Kannada) - 2015
Feature Film   
Actor

Gharshane (Kannada) - 2014
Feature Film   
Actor