Avantika Shetty Movies


Rajaratha (Kannada) - 2018
Feature Film   
Actor

Rajaratham (Telugu) - 2018
Feature Film   
Actor

Raju - Kannada Medium (Kannada) - 2017
Feature Film   
Actor

Rangi Taranga (Kannada) - 2015
Feature Film   
Actor