Prastha Kannada Movie

Feature Film | Drama

Prastha is a 2019 Kannada movie directed by Ravi Shathabhisha starring Raja Vish, Alankar Chandru and Varsha.


Feature Film
Release Date: January 4 2019 (India)
Genre: Drama
Language: Kannada
Director: Ravi Shathabhisha
Star Cast:
Raja Vish
Alankar Chandru
Varsha


Complete Cast & Crew

 

Cast Overview:
Raja Vish
Alankar Chandru
Varsha