Karikku Movies


Priyapettavan Piyush (Malayalam) - 2023

Plus Two Class (Malayalam) - 2019

Arrangement Kalyanam (Malayalam) - 2019

Rock Paper Scissors (Malayalam) - 2019

Thera Para (Malayalam) - 2018