Sri Rajmurali Theatre: Sahakar Nagar, Kodigehalli

1784, 10th Cross Road, Block C, CQAL Layout, Sahakar Nagar, Bengaluru, Karnataka 560092 Kodigehalli KA 560092
Phone: