Sri Renuka Prasanna Theatre: J P Nagar

21st Main Road, 2nd Phase, Near Marenahalli Kala Bhavana And Raghavendra Mutt, Bengaluru, Karnataka 560078, India J P Nagar KA 560078
Phone: +91-9980015728